Očkování koček a koťat

To nejlepší, co můžete své kočičce darovat…

Tento text je vypracován dle posledního vydaného doporučení veterinární organizace WSAVA (sdružující veterinární lékaře pečující o malá zvířata) a pojednává o základním očkování ( = tzv. core očkování proti panleukopenii, infekční rhinotracheitidě, kalcivirové infekci). 

Co je očkování?

Očkování kočiček je veterinární výkon, který dlouhodobě působí proti vzniku určitých onemocnění. Je základním kamenem prevence nemocí. Kočičky se očkují proti chorobám, jejichž léčba je náročná, dlouhodobá nebo dokonce neúspěšná a nemocná kočička zůstane trvalým nosičem nákazy či v důsledku nemoci uhyne. Vakcinace je mnohdy jediný způsob, jak ji před nemocí ochránit.

Koťátka, kdy očkovat?

Očkování u koťat probíhá dohromady ve 4 intervalech! 

První týdny jsou koťátka chráněna mateřskými protilátkami. Obecně je odhadováno (přesné parametry lze zjistit pouze sérologickými testy na daném jedinci), že kolem 8. – 12. týdne tyto protilátky mizí a koťátka tak nemají vůbec žádnou ochranu proti ( i smrtelným ) chorobám! Proto doporučuji v čase první vakcinace koťátek dbát na zvýšenou opatrnost, kvůli možnosti přenosu infekce – přes nás (na našem oblečení, botách, rukou atp.).

1. Úplně první vakcinace u koťat by tedy z tohoto důvodu měla proběhnout mezi 8. – 9. týdnem.

2. Další vakcinace je aplikována za 3 – 4 týdny po vakcinaci první.

3. Předposlední a velmi důležitá vakcinace je podávána mezi 14. – 16. týdnem nebo později.

Boosterová vakcinace

Je výbornou, všemi skvělými veterináři či chovateli doporučovanou, pojistkou pro dosažení dobré imunity u vaší kočičky. Může se totiž stát, že imunita vašeho koťátka nezareagovala adekvátně na první vakcinační cyklus, je tedy dobré si zdraví vaší kočičky pojistit a tuto vakcínu její imunitě dopřát. 

4. Tzv. Boosterová vakcinace, aplikuje se během 12 měsíců po ukončení vakcinačního cyklu u koťat.

Revakcinace (po 4. Vakcinaci) dospělých kočiček se dělí do dvou typů: 

  1. Kočičky, které absolvovaly úplné očkování v 1. roce života – tedy 4x. Absolvují další aplikaci vakcíny, po boosterové, až 3 roky poté. 

  1. Kočičky, které neabsolvovaly úplné očkování (sem patří i všechny kočičky, u kterých nemůžeme s přesností doložit průběh očkování), dostávají 1 dávku očkovací látky a přesně za rok se aplikuje další BOOSTEROVÁ dávka.

Revakcinace po zbytek života kočičky:

Pokud všechny předchozí kroky splňujete nebo byla vaše kočička očkována dle posledního kroku, každé následující očkování by dle WSAVA mělo probíhat v intervalech 3 let. 

Pictures by Arek Socha and MasterTux

Kontakt

Claudia Jakubcová

IČO: 04368886

info@catmom.cz

+420 773 633 997